>> Iniciar Sesi�n  
+     

 


 

Sábado 25 de Xuño, ás 11h da mañá, nova asamblea na Sala Nasa

Ver en Facebook

(ultima actualizaci�n: 23 / 6 / 11 )

Resumo da Primeira Asamblea (Sábado 11 de Xuño)

(Ver Video)

O sábado celebrouse na Nasa a primeira asamblea aberta para discutir
os problemas da sala e as perspectivas de futuro. O sábado 18 ás 11,30h. continuaremos. A esta primeira xutanza asistiron máis de 100 persoas e durante tres horas falouse sen pausa do que significa este espazo para Compostela, dos problemas que atravesa, do seu peche inminente, das acusacións verquidas polo novo alcalde e da necesidade dunha resposta cidadán, do futuro inmediato e do futuro a medio prazo, do modelo de cultura que queremos, do novo papel que debe asumir o público na xestión cultural e de moitas outras cousas.

Se queredes saber maís polo miudo de que se falou, aquí vos deixamos algunhas notas tomadas a pé de asamblea. Engadide o que consideredes oportuno, seguramente esquecimos algunha cousa.

De entrada Xron informou da situación do local, da economía e das relacións coas distintas administracións públicas. O problema do local é que hai que facer de novo un forte investimento (aillamento e tratamento acústico, reparación de cubertas e paredes por filtracións de augas…), cifrado en 60.000 €, que a única maneira de amortizalo sería mercando o local e que a propiedade rexeitou a oferta que se lle fixo en maio de 2010, sen deixar ningunha opción de compra. O problema da economía é que os gastos fixos da Nasa (salarios, alugueres, subministros) ascenden a 13.000 € mensuais e o déficit xerado só no primeiro trimestre de 2011 superou os 20.000 €. O problema coas administracións públicas son os recortes: as axudas a salas privadas da Xunta de Galicia reducíronse nun 65% en tres anos e agora o Concello de Santiago anuncia a retirada de todas as axudas públicas á Nasa, un feito que é determinante. Porque con estes datos, para a tempada 2011-2012 contariamos cuns 85.000 € menos que na tempada 2008-22009, é dicir, unha redución das axudas públicas do 72%. Mentres, os ingresos propios reducíronse en tres anos só un 5%, pero os gastos fixos aumentaron un 15%. Con todo isto, e practicamente sen axudas públicas, a previsión de déficit para a tempada 2011-2012 sería de 80-90.000 €, unha cifra que non é asumible pola empresa xestora, por iso non se pode planificar a tempada que vén e por iso plantéxase o peche.
Ademais, comentouse tamén que, despois de vinte anos, a comandancia acumula un desgaste persoal moi grande, que se veu incrementado pola presión exercida desde o PP de Santiago coas súas infundadas denuncias de colaboración co terrorismo e demais, ata o punto de facer desistir ao actual equipo xestor de manterse na primeira liña da accion cultural local no novo contorno político xurdido das eleccións municipais.

A partir de aquí abriuse o turno de preguntas e intervencións das persoas asistentes:

- Preguntouse que significaba estar en segunda liña da acción cultural.
- Preguntouse se se trataba fundamentalmente dun problema económico.
- Informouse da iniciativa dos traballadores da Nasa para formar unha
cooperativa de traballo asociado e dar continuídade ás actividades no
actual espazo de San Lourenzo.
- Preguntouse se había intención de denunciar a Conde Roa para defenderse das acusacións recibidas.
- Propúxose a vía de financiamento privado (patrocinios) como unha saída á crise económica.
- Falouse da resposta que debería ter a sociedade civil ao respecto do peche da Sala.
- Unha persoa falou de conformar unha plataforma cívica para defender políticas culturais e medio-ambientais. Tamén indicou que se valorase a opción da banca ética para o financiamento.
- Comentouse a necesidade de dispoñer dun local en propiedade, non en aluguer. Alguén máis tamén apuntou que non se debería facer ningún investimento cun contrato dun ano.
- Xron aclarou as opcións mixtas (públicas e privadas) que se falaron co grupo de governo saínte: a opción de cesión dun solar público para que se construíse un novo centro cultural privado, financiado integramente pola entidade receptora do chan e que foi inviable economicamente; e a opción dunha xestión mixta nun centro socio-cultural da cidade, viable no caso do CSC Santa Marta.
- Alguén berra: “Vide para Teo".
- Apuntouse que a solución está nas mans dos tripulantes, que era unha
cuestión de todos conseguir aumentar o número de tripulantes, que entre
todos teríamos que ter conseguido máis apoios e que agora é máis
necesario ca nunca aumentar a tripulación.

(Na actualidade o ingreso por cotas da tripulación é duns 8.000€ anuais)

- Comentouse que "dous non pelexan se un non quere", e que habería que evitar o enfrontamento con Conde Roa porque iso é que el busca.
- Neste momento propúxose facer unha denuncia colectiva a Conde Roa por inxurias e calumnias, aportando ademáis 5€ por persoa para pagar o avogado. A proposta é acollida con aplausos e apoiada por máis voces que falan da necesidade de defenderse dos ataques dunha vez por todas.
- Fálase de dimensionar e de visibilizar ben a comunidade que conforma a Nasa porque é moito máis grande do que algúns cren.
- Fálase de que á parte da liña da querela, debemos centrarnos na solución dos problemas económicos.
- Proponse que nos desfagamos do espazo de San Lourenzo e que fagamos programacións noutros espazos (p.e. as Ultranoites) para eliminar os gastos fixos. Pregúntase se a tripulación entraría tamén nesa cooperativa de traballadores.
- Outra persoa quere expresar o moito que perde como espectadora e artista se pecha a Nasa. Fala de que os apoios non só serán dos tripulantes, que hai moita xente próxima e solidaria por todo o Estado e mesmo en Europa.
- En varios momentos as intervencións tratan sobre a importancia de manter un espazo físico propio ou non.
- Proponse facer un macrofestival no que participe todo o mundo que tivo relacion coa sala para visibilizar á amplitude e pluralidade da comunidade Nasa. Tamén se propón adoptar os xestos das asambleas do 15m para gañar en dinamismo e operatividade nas intervencións.
- Proponse centrar o debate no feito de que a Nasa vai pechar, e como dar saída a todo os proxectos que se estaban xerando, se haberá que currar estando dispostas a non cobrar ou se hai outras formas de relación. Propónse facer programacións por comisións, p.e.
- Algunhas persoas propoñen que entre todos paguemos o aluguer para chegar a decembro e manter a programación prevista.
- Xron di que non se trata só de pagar o aluguer durante uns meses, senón de cómo xestionar unha sala durante este tempo.
- Un dos traballadores da Nasa di que lle parece que hai xente que está dando todo por rematado cando aínda está aí a idea da cooperativa, e que como se pode pensar en facer todo o traballo de manter unha sala sen contar con profesionais, que é un traballo bestial. E que ademais pechar sería unha derrota.
-Varias persoas contestan que isto en ningún caso é unha derrota, que o traballo feito durante vinte anos está aí. Outras persoas manifestan que xusto neste momento si que podería ser interpretado como unha derrota fronte aos que atacan á cultura galega sistematicamente.
- Pregúntase cando se ten previsto abandonar o local? Tamén se se ten mirado outro local?
- Xron contesta que se miraron varios locais, fala concretamente dunha nave na zona de Sta. Isabel, pero a empresa non ten posibilidades de financiar unha operación deste tipo cos prezos que hai e as dificultades de crédito. Di que unha vez rematada a tempada actual a mediados de xullo, cesará a actividade da sala. E se non houbese unha solución, a empresa que xestiona actualmente a Nasa podería abandoar o local ao rematar o mes de setembro.
- Unha persoa fala do lado positivo desta situación, porque todo isto propiciou que a comunidade Nasa se xunte e que se exprese colectivamente por vez primeira. Di que a comunidade xa está creada, e que sae reforzada desta crise. Pensa que as cuestións materiais son importantes e que igual debemos pensar na Nasa como un proxecto exportable.
- Fálase da precariedade creada polas subvencións no sector cultural, e da necesidade de organizarse e unirse da xente do teatro, da danza, do circo, da música….
- Alguén propón facer confluír tódalas axudas que reciban distintas empresas e colectivos nun só espazo, que pode ser a Nasa.
- Fálase de facer unha festa final.
- Fálase de saír das trincheiras culturais, de dar a batalla en campo aberto, de participar na xestión e na programación dos espazos públicos. De que hai que modificar as relacións entre os axentes culturais, de que unha crise como esta é o momento de facer cambiar os modelos.
- Alguén di que os espazos públicos levan aí toda a vida e que se ata o momento ninguén os usou nin ocupou que non cre que se vaia facer agora tampouco.
- Contéstase que os espazos públicos non levan aí toda a vida, que a paisaxe cultural cambiou totalmente nos últimos vinte anos, que mesmo a Nasa cando abriu presentouse como unha alternativa ao proceso de institucionalización da cultura promovida polo Psoe, e que agora a Cidade da Cultura pode ser tamén unha oportunidade para inventarse novos usos dos espazos públicos.
- Proponse esixir na Cidade da Cultura un espazo para os veciños de Compostela, xestionado por eles mesmos.
- Algunhas intervencións apoian a ocupación dos espazos que nos pertencen a todos, alguén di que xa abonda de pagar alugueres elevados aos propietarios de locais, que seguramente serán votantes do PP, porque xa estamos pagando abondo polos espazos públicos.
- Proponse organizar unha paltaforma cívica para reinvidicar o uso dos espazos públicos de Compostela antes da constitución do novo governo local.
- Fálase da importancia de que esa plataforma estea liderada por alguén, que doutro xeito non funcionará.
- Proponse que cada quen se comprometa a chamar a tódalas compañías de teatro, ás escolas de teatro, aos grupos de música, e á xente que coñeza para que se sumen a esta iniciativa.
- Alguén apunta que unha boa cousa era facer unha fundación cun padroado integrado por compañías e demais axentes culturais.
- Proponse que nos constituamos como asamblea permanente.
- Proponse que os membros desta asamblea estudien a posibilidade de asinar colectivamente unha querela por inxurias e calumnias contra Conde Roa, xa que entendemos que as ofensas nos afectan a todas as persoas usuarias da Nasa e non só aos seus responsables.
- Proponse que a partir de agora o contacto e a información se canalice a través do blog http://nasasantiago.blogspot.com/ mentres intentamos crear outras plataformas de contacto en redenasa.tv ou en facebook.
- Acórdase dar continuidade á asamblea o sábado 18 de xuño ás 11,30h., facendo unha convocatoria expansiva.


Resumo da Segunda Asamblea (Sábado 18 de Xuño)

(Ver Video)

Falouse moito do proxecto de continuidade da actividade no local de San Lourenzo, e da iniciativa dun grupo de traballadores da Nasa de formar unha cooperativa. Para o sábado 25 decidiuse convocar unha nova xuntanza para poñer en marcha unha plataforma cívica de intervención cultural.

Aquí van as notas tomadas a pé de asamblea coas intervecnións dos asistentes:

Comeza a asemblea ás 12:00h. con presencia dunhas 50 persoas (que irían aumentando ao longo da mañá) e cunhas palabras de Xron, que aproveita para presentar aos membros da Xunta Directiva da Red de Teatros Alternativos que se trasladaron desde distintos puntos de España para participar na asamblea e para manifestar o seu apoio e recoñecimento ao proxecto Nasa.
- Faise un resumo do falado na xornada anterior, infórmase sobre os prazos previstos polo equipo de xestión actual para cesar na súa actividade, sobre o procedemento para presentar a querela colectiva e tamén sobre a chamada recibida desde o PP local para ter unha reunión.
- Dáselle paso aos representantes do grupo de traballadores que queren continuar a actividade cultural no local de San Lourenzo. En primeiro lugar intervén Novo para pedir o apoio das persoas asistentes á asemblea. Manifesta que non queren espazos abertos e públicos, que apostan polo espazo de San Lourenzo, que seguirán co espírito da Nasa e expresa a gravedade da situación para 11 ou 12 traballadores que perden o seu posto de traballo.
- A continuación Ángel informa de que esta semana tomaron a decisión en firme de formar unha cooperativa de traballo asociado, na que están todos os traballadores da Nasa, que teñen moito camiño por diante, que xa falaron co dono do local e que vai seguir co contrato. Manterán o mesmo espírito da Nasa pero facendo uns axustes na programación. Alguén pide que especifique un pouco o proxecto. Ángel contesta que non poden polo momento, que é demasiado pronto, que nin sequera saben con exactitude canto lles van cobrar de aluguer, aínda que pretenden conseguir o contrato do local por 8 ou 10 anos. Pero di que van seguir coa programación de outubro e que están á espera de ter o proxecto de viabilidade económica. Alguén pregunta como van facer con Conde Roa. Ángel contesta que non cren que vaia por eles, que non teñen nada que ver, que realmente ten unha obcecación con Xesús, que co cambio de marca se relaxará a situación. Informa de que van facer as obras de aillamento acústico para ter todo en regra e que non ten por que haber máis problemas. Alguén pregunta que axustes farán de programación. Contestan que será un espazo de autoxestión, por tanto ten que dar beneficios para cubrir os salarios. E que a música estará máis presente ca agora. Alguén pregunta se entón se vai converter nunha sala de concertos. Contestan que non, que tamén haberá danza e teatro.
- Alberto, presidente da Red de Teatros Alternativos, aporta información sobre o funcionamento das cooperativas, xa que é a fórmula que usan no seu teatro de Madrid. Cre que se podería xestionar a comunidade a través dos colaboradores da cooperativa. Novo di que xa están informados, que contan cun asesor especializado en cooperativas.
- Alguén comenta que estaría disposta a dar un paso para precarizarse (aínda máis) no seu traballo como artista para apoiar o proxecto, sempre que sexa para avanzar, non para resistir.
- Xron aclara que a marca Nasa/Redenasa seguirá funcionando para os proxectos da plataforma web, xa que é a súa denominación legal e administrativa e que Chévere trasladará boa parte do material técnico e loxístico a un novo local de traballo.
- Alguén manifesta que o carácter e o espírito dun espazo non depende do edificio senón das persoas que están detrás xestionando. Pregunta se Nasa/Chévere seguirá na xestión cultural noutro lugar. Aclárase que non, que se tratará de dar continuidade a Redenasa.tv como espazo de difusión artística e cultural e como lugar de encontro dunha comunidade cultural e que, cando se dispoña dun espazo de traballo propio, quizais se poida continuar alí con algun tipo de residencias, prácticas de creación, ensaios abertos, etc. Alguén pregunta se hai algún proxecto concreto nese sentido.
- Alguén di que a Nasa xa quedou pequena para absorber tanta programación. Moitos dos presentes, artistas, saben desta complicación para poder actuar na Nasa por falta de calendario. Retómase o tema da plataforma cívica para esixir o mellor aproveitamento dos espazos públicos.
- Alguén comenta a posibilidade do mecenazgo como fonte de financiamento. Facer unha acción grande. Conseguir a 8.000 persoas que poñan 50€, con 300.000 ou 400.000€ podemos facernos cun espazo propio, un espazo de creación contemporánea. Porque está claro que moitas compañías e creadores en Galicia necesitan espazos para traballar.
- Os traballadores da Nasa retoman a palabra. Din que Chévere chegou ata aquí con este espazo e agora eles comezan outra historia, que están dispostos a todo. Que intentarán aproveitar o espazo ao máximo facendo cursos, usando o espazo para ensaios, programando teatro infantil, que procurarán non pechar nin dous días na semana.
- Alguén comenta que é fundamental o plan de viabilidade do proxecto para poder seguir falando do proxecto dos traballadores. Sen iso diante é mellor non especular todos sobre o que pode ser ou non o seu proxecto.
- Alguén comenta que está colgada unha carta dirixida ao novo alcalde de Santiago en tea-tron.com, unha carta modelo de apoio e reivindicación do espazo-Nasa, que pode ser asinada por quen queira.
- Alguén agradece a ambas partes todo o traballo feito. E apuntan que unha posible saída económica do local pode ser como negocio de hosteleria.
- Alguén comenta a gravidade da situación actual das artes escénicas. O peche da Nasa é xa a pinga que colma o vaso, que este feito sexa o que catalice unha protesta global.
- Miguel, xerente da Red de Teatros Alterntivos, fai unha definición da Nasa/Chévere como un referente estatal, un proxecto artístico de importancia e calado. Fala da gravidade do feito de que un espazo con eses resultados artísticos e culturais plantexe o peche. Felicita tamén aos traballadores da Nas polo valor que teñen, pero tamén lles di que dispoñer dun proxecto artístico é fundamental, que entende que a asemblea é o que lles está demandando e que de momento non o teñen.
- Alberto da RTA cre que este é un momento histórico a nível estatal. Que para a Red de Teatros Alternativos a pata Nasa-Chévere é moi importante. E fala tamén de que hai que ter presente que neste tipo de espazos a dependencia das subvencións é unha feito e unha necesidade para defender certo tipo de programacións.
- Alguén fala da conveniencia de concretar a organización da plataforma, por un lado pode estar unha plataforma global cidadá (tipo Nunca máis), pero tamén interesaría unha plataforma artística (tipo Burla Negra). Fálase de usar as ferramentas de internet para o traballo en grupo. Alguén fai as seguintes preguntas: "Estamos ben?, gústanos como estamos?, queremos cambiar? e que queremos cambiar?"
- Fálase da operatividade. Fagamos a plataforma xa. Proponse que o próximo sábado tratemos de responder ás preguntas que se acaban de formular e tratar de definir quen somos. Pódese pensar en trasladar a asemblea dentro de 15 días ao Teatro Principal. Fálase de poñer un nome: Espazo Cultura Galega, Cultura Cívica Galega, Cultura Real Xa, Cultura Combate, Teatro Nacional Galego, Acción Cidadá pola Cultura…
- Pasadas as 14h. remata a asemblea, convocando a seguinte para o sábado 25. De 11h. a 12h. elaborarase unha orde do día e ás 12h. comezará a asamblea.- Sala Nasa -
COMENTARIOS:

 

Opina sobre esta nova
Ver m�is novas.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Voltar á páxina principal