>> Iniciar Sesión  
+     

 


 

CONCURSO INTERNACIONAL de COMPOSICIÓN e GAITA GALEGA “CONSTANTINO BELLÓN”
Fonte / Máis información

(ultima actualización: 20 / 6 / 11 )

O "Constantino Bellón" foi creado polo ATENEO FERROLÁN, no ano
1991, para servir como unha plataforma de expresión e presentación de
novas pezas e autores, e para axudar a manter, potenciar e prestixiar a
gura do Gaiteiro Integral da nosa música tradicional de gaita galega.
Isto, xémolo baixo a forma dun concurso de composición e
interpretación de gaita que pretende manter o xeito de tocar a GAITA
GALEGA con xiros e técnicas propiamente galegos.
Dentro desa liña, quixemos imprimirlle unhas características propias e
coherentes cos seus obxectivos. Así, o "Constantino Bellón" é coñecido
polo estrito das súas Bases, que están a convertelo na plataforma máis
representativa e garante da nosa música de gaita. Outras das
características de seu, son o propio nome e o logotipo do Concurso,
realizado cun dos debuxos máis representativos do pintor LUÍS
SEOANE, coa tradicional gura do gaiteiro galego que vai impresa en
toda a publicidade, así como nunha peza de cerámica, elaborada por
Sargadelos e que se entrega a todos os gaiteiros nalistas e ás entidades
colaboradoras.
Entendiamos que o "Constantino Bellón" debería de xogar un papel
representativo de Galicia e Ferrol polo que, as súas edicións veñen a
realizarse, dun xeito ininterrompido, o día 31 de agosto, como data
signicativa na nosa cidade, e engadindo tamén o día 30 para o de
composición.
Ó chamarlle “CONSTANTINO BELLÓN”, aquel grande mestre
gaiteiro, quixemos render unha pequena homenaxe a todos aqueles
que, a través dos tempos e camiños cheos de atrancos, souberon manter
vivo o son da nosa cultura ata os nosos días.
No apartado de colaboracións conseguimos as máis representativas,
como poden ser as das institucións públicas: Concello de Ferrol,
Deputación Provincial e Xunta de Galicia, complementadas a nivel
privado coa participación de Sargadelos e posteriormente, do
Obradoiro SEIVANE co seu signicado sempre comprometido na
defensa da cultura galega.
Dende a 6ª edición, no ano 1996, introduciuse unha variación moi
importante como é a participación de catro gaiteiros das Comunidades
Galegas do Exterior. Esta novidade foi posible grazas á aportación da
Secretaría Xeral de Emigración que nanciou durante 14 anos os gastos
derivados da participación dos mesmos. Neste sentido, engadiuse como
Punto nº 5 das Bases do “Constantino Bellón”, o Premio “Gaiteiro de
Soutelo”, acadando co mesmo unha presenza en todo o mundo galego,
por medio dos envíos de publicidade e gravacións do mesmo, a todos os
centros galegos do país e da diáspora.
Tamén, e dende o ano 2003 engadiuse o Punto nº 9 ás Bases do
Constantino Bellón o Concurso de Composición para Gaita Galega
Solista. Evento ao que lle dedicamos un día máis na celebración o día
30 de agosto.
Tamén, dende o ano 2008 engadiuse ao Punto nº 5 das Bases do
“Constantino Bellón” referente ao Gaiteiro de Soutelo, o Premio
Seivane, que consiste nunha gaita feita e personalizada especialmente
para esta edición que será concedida a aquel concursante que, a xuízo
do xurado, mellor dena, tanto na súa presenza como na súa
interpretación, a imaxe tradicional do gaiteiro.

XX Concurso Internacional
de Composición e Gaita Galega
“Constantino Bellón”


BASES
1.- Poderán tomar parte tódolos gaiteiros que o desexen. As gaitas
poderán estar anadas en calquera tonalidade. A interpretación
será sen acompañamento.
2.- REQUISITOS
2.1) Os concursantes deberán enviar ó Ateneo Ferrolán (Rúa
Magdalena, 202-204, 15402- Ferrol) un CD gravado coa peza,
“Trebellando”, de Agustín Sánchez facendo constar na
mesma o pseudónimo adoptado.
2.2) A partitura orixinal dunha peza inédita composta
expresamente para este Concurso e unha copia da partitura
da peza tradicional ou de autor.
3.- PLICAS
3.1) Os concursantes deberán enviar o CD nun sobre pechado
identicado co pseudónimo adoptado. Este sobre deberá
incluírse noutro, co mesmo pseudónimo no exterior e
acompañado da seguinte documentación: partituras -orixinal
e tradicional-, así como os seus datos persoais: nome, apelidos,
DNI, enderezo, teléfono e correo electrónico.
3.2) A non cumprimentación dos anteriores requisitos é
excluínte da selección para o concurso.
4.- As partituras carán en propiedade do Ateneo Ferrolán.
5.- Co obxectivo de promocionar a participación da Galicia do exterior
créase un apartado especíco, dirixido ós gaiteiros das comunidades
galegas da emigración, chamado “Gaiteiro de Soutelo”.
6.- Na nal actuarán, como máximo, un total de catorce gaiteiros
repartidos do seguinte xeito:
* Dez nalistas seleccionados polas gravacións presentadas
directamente ó Ateneo Ferrolán, tal e como se contempla
nestas Bases.
* Catro nalistas seleccionados segundo se especica no Premio
“Gaiteiro de Soutelo”.
* Tódolos nalistas vestirán obrigatoriamente o traxe tradicional
galego.
7.- A interpretación no Concurso constará de:
7.1) Unha peza inédita, creada expresamente para a presente
edición do Concurso “Constantino Bellón”, e máis da peza
tradicional ou de autor.
7.2) A interpretación de ámbalas dúas pezas, no seu conxunto, non
poderá sobrepasar a duración de 6 minutos.
Tódolos nalistas recibirán unha peza de cerámica deseñada por
Sargadelos, baseada nun óleo de Luís Seoane, cedido expresamente
para este concurso, e un Diploma acreditativo da súa participación
no Concurso.
8.- A dotación do Premio será de 3000 € con dous accésit de 1000 €.
Tanto o Premio como os accésit poderán ser declarados desertos.
9.- Concurso de composición para Gaita Galega Solista.
10.- O Xurado cualicador valorará o emprego de xiros e técnicas
propiamente galegos por parte dos nalistas e a súa decisión será
inapelable.
11.- Como remate do Concurso, os nalistas interpretarán
conxuntamente a peza obrigatoria. Para ilo, deberán traer unha gaita
en DO, anada a 440 Hz.
12.- O Ateneo Ferrolán editará unha gravación do Concurso coa
edición do mesmo en formato de disco compacto.
13.- O Prazo de inscrición remata o 15 de xullo do 2011.
14.- A nal terá lugar na cidade de Ferrol o día 31 de Agosto do 2011.
15.- Aqueles casos non contemplados nestes artigos serán decididos a
criterio do Xurado. A participación no Concurso implica a total
aceptación destas BASES.


Concurso de Composición
para Gaita Galega Solista


(Punto nº 9 do “Constantino Bellón”)
9.1) Poderán tomar parte todos os compositores que o desexen.
9.2) É obxecto deste concurso premiar a mellor partitura escrita para
Gaita Galega Solista acompañada ou non, dun conxunto
instrumental composto por un tope máximo de 40 instrumentos.
9.3) A composición ten que ser inédita, non ter sido estreada, nin haber
sido premiada anteriormente en ningún outro concurso, nin haber
sido obxecto de ningún encargo previo. Terá unha duración mínima
aprox. de 5 min. e máxima de 12 min.
9.4) Os traballos presentaranse en todos e cada un dos seguintes
formatos: a partitura orixinal impresa, formato PDF, formato
audible “.MID. .WAV ou .MP3”.
Formato de edición de partituras, admitíndose os seguintes
programas: ENCORE, FINALE ou SIBELIUS.
9.5) Os concursantes deberán enviar ao enderezo do Ateneo Ferrolán
(Rúa Magdalena 202-204. 15402 – Ferrol) este traballo que virá nun
sobre pechado identicado co pseudónimo adoptado. Neste sobre
deberá incluírse outro co mesmo pseudónimo no exterior e cos
seguintes datos persoais no interior: nome, apelidos, DNI, enderezo,
teléfono e correo electrónico.
9.6) O prazo de presentación das partituras rematará o día 1 de xullo de
2011.
9.7) A dotación do Premio será de 3000 € con dous accésit de 1000 €.
9.8) O premio poderá ser declarado deserto.
“Gaiteiro de Soutelo”
(Punto nº 5 do “Constantino Bellón)
a.- Co gallo de promocionar a participación da Galicia do exterior no
Concurso “Constantino Bellón”, o Concello de Ferrol convoca o
Premio “Gaiteiro de Soutelo”.
b.- Poderán participar tódolos gaiteiros de fora da Galicia así como dos
centros galegos da Galicia do Exterior.
c.- Os concursantes deberán enviar ao enderezo do Ateneo Ferrolán
(Rúa Magdalena 202-204. 15402 – Ferrol):
1) Un CD gravado coa peza “Trebellando”, de Agustín Sánchez,
facendo constar na mesma o pseudónimo adoptado.
2) Partitura orixinal dunha peza de composición inédita, creada
expresamente para este Premio, así como copia doutra
tradicional ou de autor.
d.- PLICAS: Os concursantes enviarán o CD nun sobre pechado cun
pseudónimo identicador. Conxuntamente, noutro sobre escrito
por fora co mesmo pseudónimo, deberán facer constar os datos
persoais do participante: nome, apelidos, enderezo, DNI, país de
residencia e correo electrónico. No mesmo deberán incluír o
orixinal da partitura inédita presentada ó Premio “Gaiteiro de
Soutelo”, e máis a copia da tradicional ou de autor.
e.- PRAZO: O prazo de presentación remata o 15 de xullo do 2011.
f.- PREMIOS: Os premios “Gaiteiro de Soutelo” consistirán na
asistencia e participación, cos gastos de desprazamento e estadía
pagados, ao Concurso “Constantino Bellón” que organiza o Ateneo
Ferrolán o 31 de agosto do 2011, na cidade de Ferrol (Galicia).
* Haberá catro premios.
g.- Coa intención de estimular e recompensar a dedicación e amor pola
música e cultura galega na diáspora, o Obradoiro de Gaitas Seivane
crea o “Premio Seivane”. Poderá optar a el calquera gaiteiro
incluído no Premio Gaiteiro de Soutelo. Consistirá nunha gaita feita
e personalizada especialmente para esta edición do Concurso de
Gaita Galega “Constantino Bellón”. Será concedido aquel
concursante que, a xuízo do xurado, mellor dena, tanto na súa
presenza como na súa interpretación, a imaxe tradicional do
gaiteiro.


Mención de Gaita Galega
“CONSTANTINO BELLÓN”


O Ateneo Ferrolán, en liña coa súa defensa e promoción das artes, na
súa faceta de música, coincidindo co Concurso de Gaita “Constantino
Bellón”, CREA unha mención honoríca, dirixida a aquelas persoas ou
entidades que destacaron polo seu traballo a prol da música galega.
1.- Gaita de Ouro “Constantino Bellón”
2.- Este Premio outorgase tódolos anos, por parte do Ateneo Ferrolán,
coincidindo coa celebración do Concurso de Gaita Galega
“Constantino Bellón”.
3.- Para a nominación de Mencións, o Ateneo Ferrolán solicitará do
Xurado do Concurso de Gaita Galega “Constantino Bellón” a súa
opinión que se reexará nunha terna de candidatos a valorar,
quedando a nominación e concesión nal baixo os criterios do
Ateneo Ferrolán.
4.- A presente Mención será de carácter honoríco e non económico,
non estando suxeita a ningún tipo de compromiso por ámbalas
dúas partes, a non se-lo propio e moral que conleva o
recoñecemento público da labor efectuada polos galardoados.
- Constantino Bellón -
COMENTARIOS:

 

Opina sobre esta nova
Ver máis novas.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 máis..


:: XXIX CONCURSO DE MÚSICA TRADICIONAL XACARANDAINA (A Coruña) ::

:: Quero Cantar - Concurso de música infantil da Deputación da Coruña ::

:: O éxito da resistencia - XII Premios Opinión ::

:: Finalistas XII Premios Opinión: Candidatos veteranos e noveis ::

:: XLVII Concurso de Gaitas de Ponteareas ::

:: VIII Concurso de Música Tradicional de Luou - Teo ::

:: Carlos Blanco, Talabarte e aCadaCanto na entrega dos 14º premios opinión da música de raíz ::

:: Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina (A Coruña) ::

:: IX Concurso de Maquetas Millo Verde ::

:: XVII Concurso de música tradicional | Xiradela (Arteixo) ::

:: Concurso De Xoves Gaiteiros E Xornadas De Musica Tradicional (O Grove) ::

:: XXX DÍA DA MUIÑEIRA CEE ::

:: Focus GalicianTunes (Compostela) ::

:: III Concurso de Música Tradicional Fogo Fatuo en Rianxo ::

:: XVII Concurso de música tradicional de Xiradela en Arteixo ::

:: SolFa-Concurso Folk en Pazos de Borbén ::

:: V Concurso de Canto e Percusión Tradicional Traspés. ::

:: 37º Concurso de baile tradicional Xacarandaina (A Coruña) ::

:: XXIV Festival Río Castro (Narahío. San Sadurniño) ::

:: 1º Concurso de Música Tradicional Soalleira de Dorrón ::

:: LI Concurso de Gaitas do Paí­s (Ponteareas) ::

:: I Concurso de gaita Pinteguiñas (Madrid) ::

:: XV Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere (A Estrada) ::

:: XX Concurso de Música Tradicional da A.X. Xiradela (Arteixo) ::

:: Selección de gaita solista para o XXXIV Trofeo MacCrimmon ::

:: VII Concurso de Canto e Percusión Tradicional Traspés (Vigo) ::

:: XXXIX Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina ::

:: LII concurso de gaitas do país de Ponteareas ::

 

:: X Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere ::

:: III Concurso de Cuartetos Tradicionais organizado polo Real Coro Toxos e Froles. ::

:: Trofeo Maccrimmon de Lorient ::

:: Gala de entrega dos I Premios Galegos da Música Martí­n Códax ::

:: III Concurso de Dúos Gaita-Percusión organizado polo Real Coro ::

:: 1º Concurso de Cabazas na Taberna Café Museo "A Baiuca" (Arteixo) ::

:: VII Concurso de Música Tradicional de Luou (Teo) - Cuartetos Tradicionais ::

:: BASES I CONCURSO DE BANDAS EMERXENTES “CASTAÑAZO ROCK” - Chantada (Lugo) ::

:: Concurso de gaitas de Ponteareas ::

:: XXI Concurso Internacional de Composición e Gaita Galega “CONSTANTINO BELLÓN” 2013 (Ferrol) ::

:: XIII Concurso de Baile Tradicional Azaloira ::

:: XXIV Concurso de Música Tradiciona de Xacarandaina - A Coruña ::

:: Gala dos XII Premios Opinión de música folk ::

:: 33 Agrupacións participarán no I Concurso de Canto e Percusión Tradicional TraspésT ::

:: IX Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere - A Estrada ::

:: XIV Concurso de Música Tradicional en Arteixo ::

:: I Xornadas de Música Tradicional Cantodorxo en O Grove ::

:: II Concurso de Dúos de Gaita e Percusión para menores de 18 anos (Ferrol) ::

:: VI Concurso de Música Tradicional de Luou - Teo ::

:: XXXIII Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina ::

:: XIII Concurso de Música Tradicional da AX Xiradela (Arteixo) ::

:: VIII Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere ::

:: I Concurso de Cuartetos Toxos e Froles ::

:: O Folk Galego nominado aos Premios Mestre Mateo da man de Bieito Romero ::

:: Moaña volve repartir os Grammy galegos - Faro de Vigo ::

:: As festas de San Froilán apostan pola Música Galega ::

:: Pablo Devigo Vázquez gañador do 20º Concurso de Composición e Gaita Galega “Constantino Bellón ::

:: Mañá remata o prazo para inscribirse no concurso do XII Memorial Ricardo Portela ::

:: CONCURSO INTERNACIONAL de COMPOSICIÓN e GAITA GALEGA “CONSTANTINO BELLÓN” ::

:: VII Concurso de Baile Tradicional que organiza Tequexetéldere ::

:: FInal do certame Xuventude Crea modalidade Musica ::

:: Trazantes (Tenorio - Cotobade) » Comezo do novo curso 2010-2011 ::

:: Matamá Ensemble gañadores do II Certame de Musica Folk de Plasencia ::

:: REBULIR: III CONCURSO DE FOTOGRAFíA ANTIGA ::

:: Outonalidades: inscrición para o 2010 ::

:: Ateneo Ferrolán: Concurso de composición "Constantino Bellón 2009" ::

:: 7º CONCERTO DA II CARAVANA REIVINDICATIVA DE GALIZA NON SE VENDE ::

:: PONTEDEUME: 6º CONCERTO DA II CARAVANA REIVINDICATIVA DE GALIZA NON SE VENDE ::

:: Dana Fusión Celta en Bar Barcaza ::

:: Venres 26: "17ª NOITES DE TASCA" en CERCEDA ::

:: 26 de Febreiro, Foliada en As Pontes ::

:: Galiza Non Se Vende » O PORRIñO 2º Parada da II Caravana reivindicativa de GNSV ::

:: QueremosGalego. Multitudinaria manifestación contra o "decretazo" ::

:: Sons miúdos - A MúSICA PARA NENOS AFIANZA A SúA PRESENZA NO NOSO PAíS ::

:: No 2010: 25 anos de O Son do Ar ::

:: X Certame Folk Radio Obradoiro ::

:: Programa do XIX Concurso Intenacional de Gaita Galega `Constantino Bellón´ 2009 ::

:: Concurso de Cuartetos Tradicionais en Teo ::

:: Banda das Crechas...era necessario? ::

:: XXX Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina ::

:: Certame Santiaguiño 09. Gaiteiros Solistas e Parellas de Baile Tradicional ::

:: X Memorial Ricardo Portela ::

:: XX Concurso de Baile e Música Tradicional Cantigas e Agarimos ::

:: Som do Galpom presentan o seu primeiro videoclip ::

:: Coanhadeira vencedores do IV Concurso de Música Folk `Escenario Prau´ ::

:: IV Certame de Gaiteiros Solistas `Manuel Dopazo´ ::

:: GALLEGOS EN LA FERIA DEL LIBRO , BsAs ::

:: IV Encontro de Gaiteiros :: Manuel Villanueva ::

:: Axudas a particulares e asociacións para conservar e restaurar bens etnográficos ::

:: :: Gzcrea '09 ::

:: Concurso de pandeireteir@s Xiradela ::

:: GZ Crea 2009 ::

:: VIII CONCURSO DE BAILE TRADICIONAL DE VILAGARCÍA 2009 ::

:: OS FESTICULTORES TROUPE BUSCAN TROMPETISTA ::

:: IX Concurso de baile Tradicional Azaloira ::

:: IX Concurso de Música e Baile Tradicional Galego en Cataluña ::

:: SUBVENCIÓNS PARA EDICIÓN EN GALEGO DE RECURSOS DIDÁCTICOS NON UNIVERSITARIOS ::

:: X CONCURSO DE MUSICA TRADICIONAL DA A.X. XIRADELA ::

:: Convócase o III Certame de Recolla da Tradición Oral ::

:: Xa se coñecen os beneficiarios do Nsaio Xeral ::

:: CONVOCATORIA DE SEMINARIOS DE MÚSICA, BAILE E COCIÑA TRADICIONAL GALEGA ::

:: II Concurso de Gaitas Nazario González "Moxenas" ::

:: Subvencións ás industrias culturais para o ano 2009 ::

:: II Concurso de Maquetas Millo Verde 2009 ::

:: [DIACRONÍAS, de Lizgairo]: gañador dos VIII Premios Opinión de Música Folk ::

:: PLAZAS DE INTERINIDADE PARA PROFESORES DE MÚSICA, ESPECIALIDADE PERCUSIÓN ::

:: Convocatoria para participación na programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña|2009 ::

:: A Coruña contará cun circuíto de música en directo ::

:: A Coruña Son '09 ::

:: 17 de xaneiro en Compostela: Nsaio Xeral ::

:: Fiandola busca percusionista ::

:: Inaugurado o local de ensaio da Guarda ::

:: Certame de Música Tradicional Comarca do Salnés. Memorial Palla Mallada ::

:: A Rede Galega de Musica ao Vivo agora tamén en Catalunya ::

:: XVII Edición do Premio `IAR´ - 22 de Novembro no Teatro Rosalía de Castro de A Coruña ::

:: Novas Bases e Partitura para o 19º Concurso de Gaita Galega Constantino Bellón ::

:: PRAZAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS DE MESTRE GAITEIRO ::

:: Resultado do II CONCURSO DE MÚSICA TRADICIONAL DE LUOU ::

:: Gala de Entrega dos VII Premios Opinión de música folk, 3 de Outono ::

:: II CONCURSO DE MÚSICA TRADICIONAL DE LUOU ::

:: Aberto o prazo de inscrición na Rede Galega de Música ao vivo 09 ::

:: Pablo Devigo responde ás expectativas e gaña o Constantino Bellón de gaita ::

:: Gaita de Ouro “Constantino Bellón 2008”, ao programa ALALÁ ::

:: PROGRAMA DA CELEBRACIÓN DO XVIII CONCURSO DE GAITA GALEGA “CONSTANTINO BELLÓN” ::

:: Continúa `Nsaio No Camiño´ ::

:: Finalistas Constantino Bellón 2008 ::

:: Resultado do concurso " Gaiteiros de Viascón" ::

:: Resultado do I Concurso de Gaiteiros Solistas de Padrón ::

:: Resultado no XI Memorial Manuel Texo ::

:: Resultado no XI Memorial Manuel Texo ::

:: XI Memorial Manuel Texo. Vedra. 20 de Xullo ::

:: Gañadores IX Memorial Ricardo Portela ::

:: I CERTAME DE GAITEIROS SOLISTAS E PARELLAS DE BAILE TRADICIONAL ::

:: IX Memorial RICARDO PORTELA 2008 ::

:: Resultados V certame de gaitas Manuel Villanueva de Poio ::

:: I Concurso de Cuartetos Tradicionais Festas de Ourense ::

:: Concurso de videos ::

:: Bases - Constantino Bellón ::

 

 
 

Voltar á páxina principal