>> Iniciar Sesión  
+     

 


 

Bases - Constantino Bellón

(ultima actualización: 9 / 5 / 08 )

O Ateneo Ferrolán, en liña coa súa defensa e promoción das artes, na
súa faceta de música, coincidindo co Concurso de Gaita “Constantino
Bellón”, CREA unha mención honoríca, dirixida a aquelas persoas ou
entidades que destacaron polo seu traballo a prol da música galega.
1.- Gaita de Ouro “Constantino Bellón”
2.- Este Premio outorgase tódolos anos, por parte do Ateneo Ferrolán,
coincidindo coa celebración do Concurso de Gaita Galega
“Constantino Bellón”.
3.- Para a nominación de Mencións, o Ateneo Ferrolán solicitará do
Xurado do Concurso de Gaita Galega “Constantino Bellón” a súa
opinión que se reexará nunha terna de candidatos a valorar,
quedando a nominación e concesión nal baixo os criterios do
Ateneo Ferrolán.
4.- A presente Mención será de carácter honoríco e non económico,
non estando suxeita a ningún tipo de compromiso por ámbalas
dúas partes, a non se-lo propio e moral que conleva o recoñecemento
público da labor efectuada polos galardoados .

O “CONSTANTINO BELLÓN”, é unha plataforma,
creada polo Ateneo Ferrolán, para servir de canle
de expresión e presentación de novas pezas de
autores e axudar a manter e potencia-la música
tradicional de gaita galega.
O “CONSTANTINO BELLÓN” é un concurso de
composición e interpretación de gaita que pretende
mante-lo xeito de toca-la gaita galega con técnica e
xiros propiamente galegos.
O “CONSTANTINO BELLÓN” pretende recolle-la
mais pura tradición gaiteiril e manter, ó longo dos
anos, un lugar de encontro e intercambio para
tódolos gaiteiros galegos.
Ó chamarlle “CONSTANTINO BELLÓN”, aquel
grande mestre gaiteiro, quixemos render unha
pequena homenaxe a todos aqueles que, a través
dos tempos e camiños cheos de atrancos, souberon
manter vivo o son da nosa cultura ata os nosos días.
O ATENEO FERROLÁN, quere expresa-lo seu
agradecemento a aquelas entidades e institucións
que participan coa súa colaboración e apoio
económico; a viúva de Luís Seoane, pola súa
autorización para a utilización do seu debuxo,
como logotipo do concurso; e como non, a tódolos
gaiteiros e persoas que veñen colaborando na
elaboración e organización do concurso de gaita
galega “CONSTANTINO BELLÓN”.


BASES
1.- Poderán tomar parte tódolos gaiteiros que o desexen. As gaitas poderán estar
anadas en calquera tonalidade. A interpretación será sen acompañamento.
2.- REQUISITOS:
2.1) Os concursantes deberán enviar ó Ateneo Ferrolán (Rúa Magdalena,
202-204, 1º. Ferrol) un CD gravado coa peza, ”Olavide”, de Daniel Bellón
facendo constar na mesma o pseudónimo adoptado.
2.2) A partitura orixinal dunha peza inédita composta expresamente para
este Concurso e unha copia da partitura da peza tradicional ou de autor.
3.- PLICAS:
3.1) Os concursantes deberán enviar o CD nun sobre pechado identicado
co pseudónimo adoptado. Este sobre deberá incluírse noutro, co mesmo
pseudónimo no exterior e acompañado da seguinte documentación:
partituras -orixinal e tradicional-, así como os seus datos persoais: nome,
apelidos, enderezo e teléfono.
3.2) A non cumprimentación dos anteriores requisitos é excluínte da
selección para o concurso.
4.- As partituras carán en propiedade do Ateneo Ferrolán.
5.- Co obxectivo de promociona-la participación da Galicia do exterior créase un
apartado especíco, dirixido ós gaiteiros das comunidades galegas da emigración,
chamado “Gaiteiro de Soutelo”.
6.- Na nal actuarán, como máximo, un total de catorce gaiteiros repartidos do
seguinte xeito:
* Dez nalistas seleccionados polas gravacións presentadas directamente ó
Ateneo Ferrolán, tal e como se contempla nestas Bases.
* Catro nalistas seleccionados segundo se especica no Premio “Gaiteiro de
Soutelo”.
Tódolos nalistas vestirán obrigatoriamente o traxe tradicional galego, o cal
terase en conta por parte do Xurado.
7.- A interpretación no Concurso constará de :
7.1) Unha peza inédita, creada expresamente para a presente edición do
Concurso "Constantino Bellón", e máis da peza tradicional ou de autor.
7.2) O tempo máximo do que disporá o intérprete para a anación da gaita e
a interpretación de ámbalas dúas pezas será de 6 minutos, computados, sen
pausa, dende a primeira nota escoitada, ata a última.
Tódolos nalistas recibirán unha peza de cerámica deseñada por Sargadelos,
baseada nun óleo de Luís Seoane, cedido expresamente pola súa viúva Maruxa
Seoane, para este concurso, e un Diploma acreditativo da súa participación no
Concurso.
8.- A dotación do Premio será de 3000 € con dous accésit de 1000 €.
9.- Concurso de composición para Gaita Galega Solista.
10.- O Xurado cualicador valorará o emprego de xiros e técnicas propiamente
galegos por parte dos nalistas e a súa decisión será inapelable.
11.- Como remate do Concurso, os nalistas interpretarán conxuntamente a peza
obrigatoria. Para ilo, deberán traer unha gaita en DO, anada a 440 Hz.
12.- O Ateneo Ferrolán patrocinará unha gravación do Concurso coa edición do
mesmo en formato de disco compacto.
13.- O Prazo de inscrición remata o 13 de xuño do 2008.
14.- A nal terá lugar na cidade de Ferrol o día 31 de Agosto do 2008.
15.- Aqueles casos non contemplados nestes artigos serán decididos a criterio do
Xurado. A participación no Concurso implica a total aceptación destas BASES.


Concurso de composición
para Gaita Galega Solista, requisitos:

(Punto nº 9 do “Constantino Bellón)
----------------------------------------
9.1) Poderán tomar parte todos os compositores que o desexen.
9.2) É obxecto deste concurso premiar a mellor partitura escrita para Gaita Galega
Solista acompañada ou non, dun conxunto instrumental composto por un tope
máximo de 40 instrumentos.
9.3) A composición ten que ser inédita, non ter sido estreada, nin haber sido
premiada anteriormente en ningún outro concurso, nin haber sido obxecto de
ningún encargo previo. Terá unha duración mínima aprox. de 5 min. e máxima de
12 min.
9.4) Os traballos presentaranse en dous formatos: a partitura orixnal impresa en
papel; e, a mesma partitura, en soporte informático, axuntando copia do programa
no que estea congurada (agás Encore ou Finale) ao enderezo do Ateneo Ferrolán.
9.5) Este traballo virá nun sobre pechado identicado co pseudónimo adoptado.
Neste sobre deberá incluírse outro co mesmo pseudónimo no exterior e cos
seguintes datos persoais no interior: nome, apelidos, enderezo e teléfono.
9.6) O prazo de presentación das partituras rematará o día 30 de maio de 2008.
9.7) A dotación do premio será de 2000 €.
9.8) O premio poderá ser declarado deserto.


“Gaiteiro de Soutelo”
(Punto nº 5 do “Constantino Bellón)
a.- Co gallo de promociona-la participación da Galicia do exterior no Concurso
“Constantino Bellón”, a Consellería da Emigración convoca o Premio “Gaiteiro de
Soutelo”.
b.- Poderán participar tódolos gaiteiros dos centros galegos ou institucións da
Galicia do Exterior.
c.- Os concursantes deberán enviar á Consellería da Emigración:
1) Un CD gravado coa peza”Olavide”, de Daniel Bellón, facendo constar na
mesma o pseudónimo adoptado.
2) Partitura orixinal dunha peza de composición inédita, creada expresamente
para este Premio, así como copia doutra tradicional ou de autor.
d.- PLICAS:
Os concursantes enviarán o CD nun sobre pechado cun pseudónimo identicador.
Conxuntamente, noutro sobre escrito por fora co mesmo pseudónimo,
deberán facer consta-los datos persoais do participante: nome e apelidos,
enderezo, país de residencia e nome do centro ou institución galega pola cal se
presenta. No mesmo deberán incluílo orixinal da partitura inédita presentada ó
Premio “Gaiteiro de Soutelo”, e máis a copia da tradicional ou de autor.
e.- PRAZO O prazo de presentación remata o 13 de xuño do 2008.
f.-PREMIOS:
Os premios “Gaiteiro de Soutelo” consistirán na asistencia e participación, cos
gastos de desprazamento e estadía pagados, ó concurso “Constantino Bellón”, que
organiza o Ateneo Ferrolán o 31 de agosto do 2008, na cidade de Ferrol (Galicia).
* Haberá catro premios.
g.- Coa intención de estimular e recompensar a dedicación e amor pola música e
cultura galega na diáspora, o Obradoiro de Gaitas Seivane crea o ‘Premio Seivane’.
Poderá optar a el calquera gaiteiro incluído no Premio Gaiteiro de Soutelo.
Consistirá nunha gaita feita e personalizada especialmente para esta edición do
Concurso de Gaita Galega “Constantino Bellón”. Será concedido aquel concursante
que, a xuízo do xurado, mellor dena, tanto na súa presenza como na súa
interpretación, a imaxe tradicional do gaiteiro.

COMENTARIOS:

 

Opina sobre esta nova
Ver máis novas.

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 máis..


:: XXIX CONCURSO DE MÚSICA TRADICIONAL XACARANDAINA (A Coruña) ::

:: Quero Cantar - Concurso de música infantil da Deputación da Coruña ::

:: O éxito da resistencia - XII Premios Opinión ::

:: Finalistas XII Premios Opinión: Candidatos veteranos e noveis ::

:: XLVII Concurso de Gaitas de Ponteareas ::

:: VIII Concurso de Música Tradicional de Luou - Teo ::

:: Carlos Blanco, Talabarte e aCadaCanto na entrega dos 14º premios opinión da música de raíz ::

:: Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina (A Coruña) ::

:: IX Concurso de Maquetas Millo Verde ::

:: XVII Concurso de música tradicional | Xiradela (Arteixo) ::

:: Concurso De Xoves Gaiteiros E Xornadas De Musica Tradicional (O Grove) ::

:: XXX DÍA DA MUIÑEIRA CEE ::

:: Focus GalicianTunes (Compostela) ::

:: III Concurso de Música Tradicional Fogo Fatuo en Rianxo ::

:: XVII Concurso de música tradicional de Xiradela en Arteixo ::

:: SolFa-Concurso Folk en Pazos de Borbén ::

:: V Concurso de Canto e Percusión Tradicional Traspés. ::

:: 37º Concurso de baile tradicional Xacarandaina (A Coruña) ::

:: XXIV Festival Río Castro (Narahío. San Sadurniño) ::

:: 1º Concurso de Música Tradicional Soalleira de Dorrón ::

:: LI Concurso de Gaitas do Paí­s (Ponteareas) ::

:: I Concurso de gaita Pinteguiñas (Madrid) ::

:: XV Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere (A Estrada) ::

:: XX Concurso de Música Tradicional da A.X. Xiradela (Arteixo) ::

:: Selección de gaita solista para o XXXIV Trofeo MacCrimmon ::

:: VII Concurso de Canto e Percusión Tradicional Traspés (Vigo) ::

:: XXXIX Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina ::

:: LII concurso de gaitas do país de Ponteareas ::

 

:: X Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere ::

:: III Concurso de Cuartetos Tradicionais organizado polo Real Coro Toxos e Froles. ::

:: Trofeo Maccrimmon de Lorient ::

:: Gala de entrega dos I Premios Galegos da Música Martí­n Códax ::

:: III Concurso de Dúos Gaita-Percusión organizado polo Real Coro ::

:: 1º Concurso de Cabazas na Taberna Café Museo "A Baiuca" (Arteixo) ::

:: VII Concurso de Música Tradicional de Luou (Teo) - Cuartetos Tradicionais ::

:: BASES I CONCURSO DE BANDAS EMERXENTES “CASTAÑAZO ROCK” - Chantada (Lugo) ::

:: Concurso de gaitas de Ponteareas ::

:: XXI Concurso Internacional de Composición e Gaita Galega “CONSTANTINO BELLÓN” 2013 (Ferrol) ::

:: XIII Concurso de Baile Tradicional Azaloira ::

:: XXIV Concurso de Música Tradiciona de Xacarandaina - A Coruña ::

:: Gala dos XII Premios Opinión de música folk ::

:: 33 Agrupacións participarán no I Concurso de Canto e Percusión Tradicional TraspésT ::

:: IX Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere - A Estrada ::

:: XIV Concurso de Música Tradicional en Arteixo ::

:: I Xornadas de Música Tradicional Cantodorxo en O Grove ::

:: II Concurso de Dúos de Gaita e Percusión para menores de 18 anos (Ferrol) ::

:: VI Concurso de Música Tradicional de Luou - Teo ::

:: XXXIII Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina ::

:: XIII Concurso de Música Tradicional da AX Xiradela (Arteixo) ::

:: VIII Concurso de Baile Tradicional Tequexetéldere ::

:: I Concurso de Cuartetos Toxos e Froles ::

:: O Folk Galego nominado aos Premios Mestre Mateo da man de Bieito Romero ::

:: Moaña volve repartir os Grammy galegos - Faro de Vigo ::

:: As festas de San Froilán apostan pola Música Galega ::

:: Pablo Devigo Vázquez gañador do 20º Concurso de Composición e Gaita Galega “Constantino Bellón ::

:: Mañá remata o prazo para inscribirse no concurso do XII Memorial Ricardo Portela ::

:: CONCURSO INTERNACIONAL de COMPOSICIÓN e GAITA GALEGA “CONSTANTINO BELLÓN” ::

:: VII Concurso de Baile Tradicional que organiza Tequexetéldere ::

:: FInal do certame Xuventude Crea modalidade Musica ::

:: Trazantes (Tenorio - Cotobade) » Comezo do novo curso 2010-2011 ::

:: Matamá Ensemble gañadores do II Certame de Musica Folk de Plasencia ::

:: REBULIR: III CONCURSO DE FOTOGRAFíA ANTIGA ::

:: Outonalidades: inscrición para o 2010 ::

:: Ateneo Ferrolán: Concurso de composición "Constantino Bellón 2009" ::

:: 7º CONCERTO DA II CARAVANA REIVINDICATIVA DE GALIZA NON SE VENDE ::

:: PONTEDEUME: 6º CONCERTO DA II CARAVANA REIVINDICATIVA DE GALIZA NON SE VENDE ::

:: Dana Fusión Celta en Bar Barcaza ::

:: Venres 26: "17ª NOITES DE TASCA" en CERCEDA ::

:: 26 de Febreiro, Foliada en As Pontes ::

:: Galiza Non Se Vende » O PORRIñO 2º Parada da II Caravana reivindicativa de GNSV ::

:: QueremosGalego. Multitudinaria manifestación contra o "decretazo" ::

:: Sons miúdos - A MúSICA PARA NENOS AFIANZA A SúA PRESENZA NO NOSO PAíS ::

:: No 2010: 25 anos de O Son do Ar ::

:: X Certame Folk Radio Obradoiro ::

:: Programa do XIX Concurso Intenacional de Gaita Galega `Constantino Bellón´ 2009 ::

:: Concurso de Cuartetos Tradicionais en Teo ::

:: Banda das Crechas...era necessario? ::

:: XXX Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina ::

:: Certame Santiaguiño 09. Gaiteiros Solistas e Parellas de Baile Tradicional ::

:: X Memorial Ricardo Portela ::

:: XX Concurso de Baile e Música Tradicional Cantigas e Agarimos ::

:: Som do Galpom presentan o seu primeiro videoclip ::

:: Coanhadeira vencedores do IV Concurso de Música Folk `Escenario Prau´ ::

:: IV Certame de Gaiteiros Solistas `Manuel Dopazo´ ::

:: GALLEGOS EN LA FERIA DEL LIBRO , BsAs ::

:: IV Encontro de Gaiteiros :: Manuel Villanueva ::

:: Axudas a particulares e asociacións para conservar e restaurar bens etnográficos ::

:: :: Gzcrea '09 ::

:: Concurso de pandeireteir@s Xiradela ::

:: GZ Crea 2009 ::

:: VIII CONCURSO DE BAILE TRADICIONAL DE VILAGARCÍA 2009 ::

:: OS FESTICULTORES TROUPE BUSCAN TROMPETISTA ::

:: IX Concurso de baile Tradicional Azaloira ::

:: IX Concurso de Música e Baile Tradicional Galego en Cataluña ::

:: SUBVENCIÓNS PARA EDICIÓN EN GALEGO DE RECURSOS DIDÁCTICOS NON UNIVERSITARIOS ::

:: X CONCURSO DE MUSICA TRADICIONAL DA A.X. XIRADELA ::

:: Convócase o III Certame de Recolla da Tradición Oral ::

:: Xa se coñecen os beneficiarios do Nsaio Xeral ::

:: CONVOCATORIA DE SEMINARIOS DE MÚSICA, BAILE E COCIÑA TRADICIONAL GALEGA ::

:: II Concurso de Gaitas Nazario González "Moxenas" ::

:: Subvencións ás industrias culturais para o ano 2009 ::

:: II Concurso de Maquetas Millo Verde 2009 ::

:: [DIACRONÍAS, de Lizgairo]: gañador dos VIII Premios Opinión de Música Folk ::

:: PLAZAS DE INTERINIDADE PARA PROFESORES DE MÚSICA, ESPECIALIDADE PERCUSIÓN ::

:: Convocatoria para participación na programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña|2009 ::

:: A Coruña contará cun circuíto de música en directo ::

:: A Coruña Son '09 ::

:: 17 de xaneiro en Compostela: Nsaio Xeral ::

:: Fiandola busca percusionista ::

:: Inaugurado o local de ensaio da Guarda ::

:: Certame de Música Tradicional Comarca do Salnés. Memorial Palla Mallada ::

:: A Rede Galega de Musica ao Vivo agora tamén en Catalunya ::

:: XVII Edición do Premio `IAR´ - 22 de Novembro no Teatro Rosalía de Castro de A Coruña ::

:: Novas Bases e Partitura para o 19º Concurso de Gaita Galega Constantino Bellón ::

:: PRAZAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS DE MESTRE GAITEIRO ::

:: Resultado do II CONCURSO DE MÚSICA TRADICIONAL DE LUOU ::

:: Gala de Entrega dos VII Premios Opinión de música folk, 3 de Outono ::

:: II CONCURSO DE MÚSICA TRADICIONAL DE LUOU ::

:: Aberto o prazo de inscrición na Rede Galega de Música ao vivo 09 ::

:: Pablo Devigo responde ás expectativas e gaña o Constantino Bellón de gaita ::

:: Gaita de Ouro “Constantino Bellón 2008”, ao programa ALALÁ ::

:: PROGRAMA DA CELEBRACIÓN DO XVIII CONCURSO DE GAITA GALEGA “CONSTANTINO BELLÓN” ::

:: Continúa `Nsaio No Camiño´ ::

:: Finalistas Constantino Bellón 2008 ::

:: Resultado do concurso " Gaiteiros de Viascón" ::

:: Resultado do I Concurso de Gaiteiros Solistas de Padrón ::

:: Resultado no XI Memorial Manuel Texo ::

:: Resultado no XI Memorial Manuel Texo ::

:: XI Memorial Manuel Texo. Vedra. 20 de Xullo ::

:: Gañadores IX Memorial Ricardo Portela ::

:: I CERTAME DE GAITEIROS SOLISTAS E PARELLAS DE BAILE TRADICIONAL ::

:: IX Memorial RICARDO PORTELA 2008 ::

:: Resultados V certame de gaitas Manuel Villanueva de Poio ::

:: I Concurso de Cuartetos Tradicionais Festas de Ourense ::

:: Concurso de videos ::

:: Bases - Constantino Bellón ::

 

 
 

Voltar á páxina principal