AMANCIO PRADA
VIDA E MORTE
(1974)

Lee 1 comentario e/ou engade o teu

 

 

Textos, imaxes i enlaces relacionados e/ou que apuntan a esta páxina:

youtube.com/watch?v=Fli5qcbTszk :
(YouTube - Amancio Prada - Funky Cold Rosalia) :


info@ghastaspista.com

Páxina Anterior