MARIA MANOELA E XOAN RUBIA: PANXOLIÑAS
(1977)

Arranxos: Javier Iturralde
Coa colaboración de: Miguel Varela. As panxoliñas foron recollidas i elexidas por Ramiro Cartelle.

Lee 2 comentarios e/ou engade o teu

Paxina Anterior